از کدام سواز کدام سو داستانی است کوتاه اما مفید که نوجوان با خواندنش،پاسخ بسیاری از سوال های ذهنش را می گیرد.
نویسنده توانسته با مخاطب برقرار کند؛ با توصیفات و قلمش،حس را به خواننده انتقال داده و خواننده خودرا کامل جای شخصیت داستان دانسته و موقعیت آن را به خوبی درک می کند.
شروع هرفصلی کمی مبهم است و حتی شاید خواننده مجبور باشد متن را چند باربخواند تا فهمد فهم از زبان کدام شخصیت است.
البته به نظر من این یک ویژگی خوب است،زیرا مخاطب لذت خواندن را می چشد و برای خواندن ادامه داستان سرکش و کنجکاوتر می شود!
رفتارهای شخصیت ها عینه واقعیت است و مخاطب خیلی زود با آن ها اخت می شود و آن ها را درک می کند.
از این که نویسنده خیلی رک و عامیانه گفت و گو های شخصیت ها را نوشته لذت می برم!
فضای گنگ و توصیف آشفتگی های "جواد" خواننده  را غرق در فضای کتاب و وادار به فکر می کند!
به این فکر که از کجا برود تا لذت های حرام نشود!


👉👆👉 خلاصه کتاب از_کدام_سو 👈👇👈
💠📚 جواد پسری دبیرستانی است و دور از هر قید و بندی همراه با دوستانش بیشترین لذتشان شکستن حد و حدودهاست..
🌀فرید که بزرگ تر جمعشان بود با سکته ی قلبی در اوج آرزوهایش جان می‌دهد و جواد و بقیه را در بهت و ترس فرو می برد😱
آن ها که لذت هایشان دچار خدشه شده است و سوال های زیادی از دنیا و داشته ها و نداشته ها ، برایشان پیش آمده .
خلاصه با هم درگیر می شوند و در این میان بدترین و رنج آورترین لحظات می شود سهم جواد قصه ما...
✅✅✅ و حالا جوادِ درمانده مواجه می شود با معاون مدرسه...
همراه شوید با جواد قصه ی ما،تا لحظاتی شیرین را تجربه کنید

✂️ برشی از کتاب ✂️

از کدام سو بروم.
مگر دیونه ام که برای خود دغدغه میخرم
پشت می کنم به این دوراهی و راه خودم را می روم بدون دغدغه.
اما انگار با این انتخابم یک راه را از میان براداشته شد
انگار که در چهارسو فقط همین دوراهی است
اگر راهی را انتخاب کنم یکی از این دو است.
دوباره بر می گردم برسر دوراهی
نمی خوام بدون فکر راهی را انتخاب کنم
که انتهایش را نمی دانم فکر می کنم ; ازکدام_سو بروم ...

عهدمانا
ازکدام_سو
نرجس_شکوریان_فرد


ارسال به سراسر کشور:  


@ketabchiii

 • نمک کتاب

دانایی عیدی بدهیم
 • نمک کتاب

چرا خدا به شتر کوهان داده است؟

 • نمک کتاب

تاب طناب داااااااار#اخبار_کتاب
بزن به افتخارش👏🏻
تاب طناب دار در  جشنواره هنرهای آسمانی  حائز رتبه شد🏆 و کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید🎊💪🏻
از دستش ندین😍
تاب_طناب_دار

************
تاریخ دوباره تکرار میشود ...
غافل شوی شکست را  مجدد تجربه خواهی کرد...
رمانی در مورد وقایع ۸۸ ،کاملا مستند و با تحقیق فراوان📚

برشی_از_کتاب ✂️

با عجله ای که برای فهمیدن داشتم ،
سر جمع با ترافیک یک ربعه داخل کوچه پزشکی قانونی بودم
حواس پرتی ام به حدی بود که حتی کیوسک نگهبانی را هم ندیدم چه برسد به خود نگاهبان
از غر و نق  های نگهبان که خلاص شدم موتور را بردم توی کوچه معراج
کوچه بغلی پزشکی قانونی
اولین بار بود بی هیاهو می دیدمش
توی دلم خالی شد ....
#تاب_طناب_دار 

نقد کتاب را می توانید از اینجا بخوانید

 • نمک کتاب

شیرین ترین دیدار«شیرین ترین دیدار و پنج قصه دیگر» روایت کننده داستان های زیبا از
رفتار ائمه اطهار (ع) با نیازمندان است...

برشی از کتاب:
مرد فلج بود. با دو عصایی که زیر بغلش گرفته بود، آرام آرام راه می رفت. خسته شده بود....بالاخره کنار خانۀ پیامبر ایستاد....با لبخندی شیرین در زد. پیامبر با صدای در از جا بلند شد. بعد از چند لحظه همراه مرد بیمار وارد اتاق شد....
محمود پوروهاب
 • نمک کتاب

«من» به قدرت رسید


برای شناخت بیشتر با تاریخ و تمدن اروپا از رنسانس (قرن 15) تا دوره روشنگری (قرن 18). برای کسانی که در روز وقت کمی دارند اما علاقه به آشنایی با تاریخ غرب را دارند  حتی کسانی که علاقه به تاریخ ندارند! کتاب بسیار پرسودی است چون به سادگی تاریخ آن دوره از اروپا را توضیح داده که برای همه جذاب میباشد.


خلاصه کتاب:

مبنای فکری فرهنگ غرب از دورهی رنسانس شکل گرفت. رنسانس به معنای بازگشت است. بازگشت به ارزشهای روم و یونان باستان. این بازگشت بر همهی زمینهها از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و مذهبی و دیگر زمینهها تأثیر گذاشته بود. اما دوره رنسانس هم چندان قوی نبود که پایدار بماند و وقایعی شکل گرفتند که به آغاز دورهی روشنفکری انجامید. برای آشنایی با تاریخ اروپا کتاب بسیار خوبی است، حتی برای کسانی که اشتیاق چندانی به کتابهای تاریخی ندارند.


بریده ای از کتاب :

رنسانس با آشوبهای سیاسی هم راه بود و اروپا دوره ناآرامی را گذراند. این ناآرامیها هزینهای بود که مردم اروپا برای رهایی از حکومت کلیسا میپرداختند. حاکمان، کاتولیک یا پروتستان مذهب بودند، اما نمیخواستند براساس قوانین کلیسا و دیانت حکومت کنند. بورژوازی هم کاملا مسلط شده بود و مردم میخواستند بدون قید و شرط پول درآورند و دیگر قوانین دست و پاگیر کلیسا را نمیپسندیدند. تجارت پر رونق شده بود و جنگ‌ها بیشتر بر سر مستعمرات و برای به دست آوردن طلا و سرزمین‌های جدید پیش میآمد. صفحه 73.


 • نمک کتاب

شاهین ها و بشکه های باروت


محسن ومرتضی اعضای تیم دونفره ای هستندکه به دستوربرادربزرگترعملیات سری را انجام می دهند.
باخواندن کتاب عضو سوم این تیم شده و درتعقیب وگریزهای آنهاشریک باش....


 بریده ای از کتاب :


لازم بودجواب نامه رافوری بفرستم ووظیفه ام رادرجایگاه فرمانده ی گروه دونفره به خوبی انجام بدهم.
((......تیم دونفره ی مالورفته است روش مبارزه راعوض می کنیم وبه شکل مخفیانه تری عملیات را انجام می دهیم.چند روز قطع ارتباط بابچه ها می تواندما رادر رسیدن به هدف کمک کند وذهن آقاجان رامتوجه موضوع دیگری کند.
از شاهین کوچک به شاهین بزرگ(0در قفس باز است ولی تاچند روز برای گمراه کردن شبکه ی باروت درقفس خواهیم ماندوپس از آن پروازهایمان شروع می شود....) ص37
 • نمک کتاب

من محمد رضا 22 ساله هستم
از ایرانِ زمان محمدرضا چی میدونی؟ اصلا میدونی مردم ایران تو چه وضعیتی بودن؟ 

از خانوده شاه چی میدونی؟ خوندن این کتاب خیلی چیزا رو برات روشن می کنه؟

 

 خلاصه کتاب :

این کتاب شامل خاطرات محمد رضا پهلوی از زمان کودکی، تحصیل تا به سلطنت رسیدن و بعد از آن را از زبان حسین فردوست (تنها کسی که محمد رضا او را دوست صمیمی معرفی می‌کند) بیان میکند.

بریده ای از کتاب :

- -محمدرضا رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخت و همین کافی بود تا اسرائیل به طور غیررسمی سفارت خود را در تهران دایرکند. این روابط به حدی گسترش یافت که محمدرضا چندین پایگاه برون مرزی خود با کشورهای عربی منطقه را به اسرائیل واگذار کرد و سازمان اطلاعات اسرائیل فعالترین سرویس اطلاعات درایران شد. اسرائیل رژیم محمدرضا را نه تنها دوست و متحد خود در منطقه تلقی می کرد و لذابه آموزش ساواک کمک شایانی نمود ولی محمدرضا به خاطر فرهنگ اسلامی مردم ایران و به خاطر حساسیت مردم عرب منطقه جرات نکرد روابط خودواسرائیل را رسمی کند. آمریکا و انگلیس نیز این کار را صلاح نمی‌دانستند زیرا ایران با نقش فوق بهتر می‌توانست بهترین حلقه اتصال اسراییل و کشورهای عرب باشد..


 

 • نمک کتاب

دختر شینا


داستان دختری به نام قدم خیر که با به دنیا اومدنش حال پدر مریضش خوبِ خوب میشه و میشه عزیز دردونه پدر.

هر وقت خواستگار براش میومد پدرش قبول نمیکرد. تا اینکه یکی از پسرای فامیل عاشقش میشه، ولی قدم خیر هروقت پسر عاشق رو میدیده پا به فرار میذاشته. قضیه شون شده بود قضیه ی جن و بسم ا...

حالا اگر مشتاقید بدونید عشق اونا به کجا میرسه از صفحه40 به بعد رو حتما بخونید

 

 

بریده ای از کتاب:

چند روز بعد از عقد خدیجه زن برادرم من را به خانه شان دعوت کرد.

موقع خواب گفت: قدمخیر برو رختخواب بیار ....

رختخوابها در اتاق تاریکی بود که چراغ نداشت اما نور ضعیف اتاق کناری آن را روشن میکرد ...

وارد اتاق که شدم حس کردم صدایی می اید  میخواستم سکته کنم

گفتم: کیه؟

صمد بود گفت منم نترس. بنشین میخواهم باتو صحبت کنم باز میخواهی فرار کنی؟ گفتم بنشین

گفتم: تو را بخدا خوب نیست الان برادرهایم می آیند. تو را به خدا برو،آبرویم میرود.

گفت: زن برادرهایت میدانند. خدیجه خانم دعوتم کرده، آمده ام که باهم حرف بزنیم. ناسلامتی ماه دیگر عروسیمان است من شده ام جن وتو بسم الله محال است قبل از اینکه حرفهایم را بزنم وحرف دلت را بشنوم پای سفره عقد بیایم ...

فقط بگو دوستم داری یانه؟

جواب ندادم ....

گفت: قدم گفتم دوستم داری یانه؟ اینکه نشد هر وقت مرا میبینی فرار میکنی بگو ببینم کس دیگری را دوست داری؟

گفتم: وای نه نه. جان حاج اقایم نه، من کسی را دوست ندارم  فقط از شما خجالت میکشم

نفس کشید گفت:دوستم داری؟

گفت :میدانم دختر نجیبی هستی ومن این نجابت وحیایت را دوست دارم جان حاج اقایت جوابم را بده دوستم داری؟

اهسته گفتم: بله...

انگار منتظر همین یک کلمه بود گل از گلش شکفت وگفت:

به تو احتیاج دارم تو باید تکیه گاهم باشی...

صفحه 40

 


 • نمک کتاب

اخمویی که لبخند زدخرس کوچولو عضو جدید مدرسه جنگل بود. معلم بسیار به خرس کوچولو توجه میکرد و مراقب رفتار او بود. خرس کوچولو با هم کلاسی هایش اخمالو بود. معلم از خرس کوچولو خواست تا از مهارت ماهی گیری خودش به بقیه یاد دهد و این باعث شد تا خرس با بقیه حیوانات بیشتر دوست شود....

مژگان میرمحمد صادقی


 • نمک کتاب

اول میگم بسم الله


ما همیشه به یاد او که تمام زیبایی ها از اوست هستیم...و در تمام کارها از او یاری می خواهیم و لب هایمان را با نام قشنگ او باز می کنیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرودۀ سید محمد مهاجرانی
 • نمک کتاب

خواب باران تا حالا شده که از دنیا و اتفاقاتش خسته بشی؟
به عدالت و حکمت خدا شک کنی و بهش اعتراض داشته باشی؟
بخوای قصه ی زندگی ات اصلا یه جور دیگه باشه؟؟
یا اگر همینه حداقل درد ورنجش کمتر باشه؟؟
اگر روزی این شرایط رو تجربه کردی، پیشنهاد می کنم خودت رو برای یک بار هم که شده ، تو فضای داستان "خواب باران" رها کنی! پاسخ خیلی از گلایه هایت رو لابلای کتاب پیدا خواهی کرد!


برشی_از_یک_کتاب ✂️

صدای گریه هما که در تمام ایوان وصحن حیاط پیچید
سام نفس راحتی کشید.
از برزخ تردید ونگرانی بیرون آمده بود.
تیرش مستقیم  خورده بود هدف.
درست وسط نیمه روشن قلب هما...

📚 #خواب_باران
✍️ #وجیهه_سامانی

 • نمک کتاب

ناقوس ها به صدا در می آیند


بعضی ها گنج دارند و باز هم در فقر و نداری زندگی می کنند.آن وقت کسان دیگری از این گنج بهره می برند. این کتاب نقشه آن گنج است.در بهره بردن از این گنج تردید نکن.


برشی_از_یک_کتاب ✂️

جرج گفت: کلام همه پیامبران و عدالت خواهان جهان ،شبیه کلام علی ست.برای همین من اسم کتابم را گذاشتم علی صدای عدالت انسان .
کشیش گفت: برای همین امروز پیش تو هستم تا درباره ی علی بیشتر بدانم .
جرج گفت : برای شناخت علی باید به وجدان خودت رجوع کنی پدر و تعصب مسیحیت را از خودت دور کنی و علی را با هیچکس قیاس نکنی جز خودش‌...


دانلود پوستر کتاب ناقوس ها به صدا درمی آیند

 • نمک کتاب

آن هاچای می‌نوشم که با غفلت فراموشت کنم

چای می نوشم ولی از اشک، فنجان پرشده است

#فاضل_نظری
#آن_ها
 • نمک کتاب

جانستان کابلستانقلم و برداشت و مفهوم آزاد
رضا امیرخانی نوشته است بخوانید و لذت ببرید...


برشی_از_یک_کتاب ✂️

ما هم‌واره گرفتار جنگ بوده‌ایم...
شما ایرانی‌ها نمی‌دانید جنگ یعنی‌چه...
جنگ شما‌ فقط لب مرزها بود...
جنگ ما در خانه‌هامان هم آتش می‌زد...
خانه جنگی بود...
ام‌روز نسل جوان افغانی، یعنی یک جوان سی و پنج ساله، به جز جنگ هیچ ندیده است...
می‌فهمید یعنی‌چه؟ یعنی او اصل نمی داند آشتی یعنی چه... آرامش یعنی چه...
پشتون و هزاره و تاجیک و ازبک، شیعه و سنی، سی سال هم را زده‌اند...
افغان این میانه معنایی نداشته است.
ما دچار پس‌مانده‌گی_فرهنگی شده‌ایم، آن وقت تو گپ فرهنگی می‌زنی؟!
می‌دانی سه سال تعطیلی لیسه (مدرسه) یعنی چه؟
بله... یعنی سه سال عقب_ماندگی ...
سه سال که مدرسه تعطیل شود، یک نسل درس نمی‌خواند...
بعد، این نسل به سن کار می‌رسد، نمی‌تواند کار نیکو کند...
بعد این نسل باید معلم شود برای نسل بعدی، اما سواد درست ندارد...
سه سال تعطیلی لیسه یعنی سی سال پس‌مانده‌گی...
حالا ما سی سال است که تعطیلیم ...

برای کسانی که دوستشان دارید به_اشتراک_بگذارید ♻️
#کتاب_بسیار_توصیه_میشود.

جانستان کابلستان
رضا امیرخانی

پوستر کتاب جانستان کابلستان را از اینجا دانلود کنید

 • نمک کتاب

رنج مقدساگر از خواندن رمان­های بی محتوا و معمولی چیزی گیرت نیامده جز خیال­های طولانی بی سرانجام.این رمان لذت بودن های  عاشقانه
، ایستادن پای محبت­های عمیق و زندگی شیرین را برایت ملموس می­کند.


برش از کتاب

#حس می کنم که دیگر می توانم قد بکشم،بلند بالا بشوم
فقط باید برای همیشه زیر #سایه بمانم
که #راه را نشانم بدهد.
دست گیری کند به وقته #لغزیدن
#پاک_کند هنگام آلوده شدن...عهدمانا
رنج_مقدس
نرجس_شکوریان_فرد

 • نمک کتاب

پسران دوزخ فرزندان قابیلداعش، طالبان­، القاعده. . . چنان سر و صدا راه می­اندازند که گوش عالم را کر می­کند. این رمان با همین چند صفحه داستان جذاب، تو خالی بودن طبل هایشان را برایت روشن می کند و همچنین قدرت و عظمت تو رادلم می خواست پول داشتم ،این کتاب را دست تمام برادران و خواهرانِ اهل سنتم می دادم.
بعد از تمام شدن کتاب دلم خواست گریه کنم به خاطر #مظلومیت #اسلام بین ما پیروانش.
حتما بخوانید
تا حالا فکر کردید واقعا اهل سنت و شیعه چه تفاوتی باهم دارند؟
یا اینکه داعش از کجا سر و کله اش در آمد؟
این کتاب جواب سوال شماست...

برشی_از_یک_کتاب ✂️
 « این نماز است ام‌جمیل! روزه است! رضای خداست!
این یک اعدام مذهبی است! یک اعدام اعتقادی! تو فقط برای رضای خدا این زن را می‌کُشی!
حتی آن موقع که چاقو را می‌‎گذاری زیر گلویش...
هیچ نباید به عمه حمیرا فکر کنی؛ نه عمه حمیرا و نه هیچ کسِ دیگر... فقط خدا...
عمه حمیرا هم یک بهانه است تا رضایت خدا به دست آید!»

📚 #پسران_دوزخ_فرزندان_قابیل
✍️ #مجید_پور_ولی_کلشتری
 • نمک کتاب

تن تن و سندباد♻️ #کتاب_تن_تن_و_سندباد در حوزه ی ادبیات #نوجوان یک کتاب #استراتژیک است.
با نگاهی دقیق و #نافذ و زبانی روان و جذاب به صورت#استعاری و #غیرمستقیم به مسئله ی «#تهاجم_فرهنگی» غرب به شرق پرداخت است.
نگاهی که  #نسل_امروز باید آن را عمیقا درک کنند.


برشی_از_یک_کتاب✂️

علاءالدین پرسید: «چطور از آسمان حمله کرده‌اند؟»
پیرمرد آهی کشید و گفت: می‌گویند با ماهواره. صنعت این قرن است.
آن‌ها اینبار از بالا به سرزمین قصه‌های مشرق زمین حمله کرده‌اند. می‌گویند قصد کرده‌اند با این دستگاه همه چیز ما را عوض کنند. می‌خواهند رنگِ‌رو، زندگی، حرف زدن، راه رفتن، خورد و خوراک؛ پوشاک و همه‌چیز ما را به جانبی که خودشان صلاح می‌دانند ببرند.


#برای_کودکانمان_کتاب_بخوانیم
#کتاب_خوب_بخوانیم
📚 #تن_تن_وسندباد
✍️ #محمد_میرکیانی


پوستر کتاب تن تن و سندباد را از اینجا دانلود کنید

 • نمک کتاب

پنجشنبه فیروزه ای

📚 📚 📚
عاشق ها فکر می کنند رنگ آسمان فیروزه ای است،پنجشنبه ها فیروزه ای است. شاید آنها از پشت پنجره ی خاصی آسمان را فیروزه ای دیده اند، شاید پنجره شان فولاد بوده پنجره انداخته اند به شبکه های پنجره و آسمان را دزدیده اند راست می گویند: از پشت پنجره فولاد آسمان عاشقان فیروزه است....

خلاصه ی داستان👇

"پنجشنبه فیروزه‌ای" رروایتی از یک #دانشجو ست که به سادگی مخاطب با آن هم‌ذات پنداری می کند؛ دانشجویی که اهل ادا در آوردن نیست.
رمان وارد رابطه ظریف چند دختر دانشجو می­شود که برای زیارت راهی #مشهد شدند.
نویسنده با زیرکی و در عین حال توجه به جنبه های مختلف، مخاطب را به درون تو در توی ذهن #دختران_جوان_دانشجویی می­برد که  در این سفر همراهند.

این رمان، از لحاظ بیان رویدادهای داستانی اثری به شدت #امروزی است.
 به عبارت ساده­‌تر این رمان در زمره آثار آپارتمانی و لوکس و شبه­ روشنکفرانه است.

#یه_پاراگراف_بی_مقدمه

🔻پدر مریم آرام به شهاب گفت:
«می دونی از صبح تا الان که اینجا نشستم چند نفر از فامیل و دوست و آشنا، پیام دادن که #عکس دخترمو با توی یه لا قبا توی سایت دیدن؟!

احتمالا مادر و خواهر که داری...
پس می فهمی چی میگم.

 حالا مثل بچه آدم بلند شو از جلو چشمم تشریف ببر تا ادبیاتم عوض نشده! »

#پنجشنبه_فیروزه_ای
#سارا_عرفانی 📝
#نیستان

 • نمک کتاب

اقیانوس مشرقجوان خودش را گم کرده، هدفش، آرزوهایش.... سرگردان است و دنبال عشق راه می افتد،

به هوش که می آید پشت در خانه مردی است که دختری زیبارو اما....

داستان سرگشتگی و وصال او را از دست ندهید.


#برشی_از_یک_کتاب ✂️

-من #تشنه ام. تشنه پسر تشنه...
چنگی بی‌رمق می‌زند و با التماس می‌گوید:
«به من بگو که #سرابی. بگو که تو نیز وَهم گرمازده‌ای...
در این برهوت بی سرانجام...
مرد مَشکی پر از آب را به سوی عمران می‌گیرد...

-این هدیه‌ای است از #علی_بن موسی_الرضا.

عِمران با چشم‌های ناباور و با طمع به مشک نگاه می‌کند.


کلیپ کتاب اقیانوس مشرق


پوستر کتاب را از اینجا دانلود کنید
 • نمک کتاب

ادواردو📚 کتاب : ادواردو
📝 نویسنده : بهزاد دانشگر
🗂 نشر : عهد مانا


داستان تک پسر امپراطوری ایتالیا، مدیر شرکت فیات و فراری،لامبورگینی و مازراتی، مدیر باشگاه یوونتوس در دنیا سر و صدایی به راه انداخت که مجبور شدند برای خلاصی از سر و صدا او را از بالای پلی مرتفع به پایین بیندازند.چرا؟ باید از نگاه ادواردو جهان را ببینی...


#برشی_از_کتاب ✂️
#ادواردو
می گوید:«وقتی ادواردو آمد توی سفارت ایران همه‌ی کارمندان سفارت هول شدند.
آن‌هایی که ایتالیایی بودندگیج و مبهوت شده بودند. می‌گفتند این ولی عهد ایتالیاست.
این جا چه کار میکند؟
 ادواردو وقتی مذهب شیعه راقبول کرده بود پرسیده بود این را باید توی رسانه ها هم اعلام کرد؟
گفته بودند :«که نه.»ا
ین یک داستانی است بین تو و خدای تو.
 گفته بود خانواده ی من با مسلمان شدنم مخالف بوده‌اند حالا اگر بفهمند شیعه هم شده ام شاید کلا من را از ارث محروم کنند.»
#بهزاد_دانشگر
#عهد_مانا


پوستر کتاب را از اینجا دانلود کنید

 • نمک کتاب

چرا خدا به زرافه گردن دراز داد؟
گورخری بخاطر دراز بودن گردن زرافه همیشه اورا مسخره می کرد.
 دوست او یعنی گوزن با او صحبت کرد؛ گورخر به اشتباهاتش پی می برد و از زرافه معذرت خواهی میکند...

حیدری ابری

 • نمک کتاب

قهرمان مهربان 1 

می دانیم که پیامبر مهربانمان (ص) یاران و نزدیکان خود را به ورزش کردن تشویق می کردند؛ دراین کتاب چند داستان کوتاه دربارۀ ورزش کردن ایشان می خوانیم...

سید محمد مهاجرانی

 • نمک کتاب

قلقلی


قلقلی یک دایره است که آرزو دارد تبدیل به چیزهای دیگر شود. او  تبدیل به قایق، درخت، سنجاب، پرنده و... می شود. او به بسیاری از آرزو هایش رسیده و ما می توانیم او را به هرچه که دوست داریم تبدیل کنیم....

محمد علی کشاورز

 • نمک کتاب

فهرست کتب مفید

این فهرست فهرستی از کتاب ها به تفکیک جوان و نوجوان و همچنین رمان، داستان و داستان کوتاه و موضوع بندی شده شده

فایل پی دی اف کتب رو میتونید از اینجا دانلود کنید

 • نمک کتاب

حاء سین نون


«حسن» را تا به حال زیاد برایت معنا کرده اند: ...نیکو،پسندیده ،کریم ،مظلوم ...

اما یک جور همه چیز تمامش را کسی به تو نچشانده ...طعم «امام» بودن را زیر زبان یکایک کلمات این کتاب حس میکنی ...قدر بدان !


بریده ای از کتاب :

حسن علیه السلام قنوتش را بلند می‌خواند.به ناگاه از جایی که نمی‌بینم و نمی دانم تیری  از برابر چشمانم می گذرد و بر پهلوی حسن علیه السلام می‌نشیند و بر سجاده اش می اندازد.عدی ناخواسته نمازش را رها می‌کند و می‌شتابیم که او را دریابیم.حضرتش از زیر عبا و ردا زره پوشیده ....بازی پیچیده تر از تصور من است.حسن علیه السلام در نماز هم آسوده نیست گویا و این یعنی دشمن تا صف جماعت هم آمده.

سید علی شجاعی • نمک کتاب

خدایا چگونه شاد باشم؟        افسردگی شیوع پیداکرده بی‌حوصلگی و تنبلی اراده را ضعیف کرده لبهای خندان تبدیل به لبهای پرگله وشکایت شده است خیلی‌ها می گویند چگونه شاد باشیم ؟؟؟


بریده ای از کتاب :

-بدیهی است که محیط تربیتی شاد موجب پویایی ذهن، گویایی زبان و شکوفایی استعدادها می­شود. از زیباترین و کارسازترین نعمات خداوند برایشان نعمت شاد بودن، مهر و محبت و عشق ورزیدن است. ( ص16)

زبیده خدایی

 • نمک کتاب

پنجره چوبی


خیلی وقت ها پشت پنجره ها دو کبوتر لانه میسازند و صدای گفتگوهای بغ بغو گونه شان لبخند را به لبت می نشاند.

کتاب پنجره چوبی، نوید عشق و امیدی شیرین را در زندگی دو جوان جاری می کند و...


بریده ای از کتاب :

با دست های لرزانم کلید را برداشتم و به زحمت توی قفل گرداندم. یک جعبه کوچک دیگر در کنار جانماز و قرآن کوچکی توی کشو بود. جعبه را برداشتم. یادداشت دیگری زیر آن چسبیده بود. آن را باز کردم. روی آن با خط درشت نوشته بود: « دوستت دارم». حالا پنج جعبه کادو شده کوچک که میدانستم داخل آنها چیست در دست هایم بود.

فهیمه پرورش
 • نمک کتاب

طیّب

طرف از این رو به اون رو شده!

قمار برایش حلال بود، شراب برایش حکم آب داشت. حرام برایش شیرین بود و کلا رنگ زندگی اش را خودش انتخاب می‌کرد. اما ته دلش یک قطره خون بودکه او را گاهی حالی به حالی می‌کرد و آخر هم...
بسه دیگه بقیه اش را خودتان بخوانید.

 بریده ای از کتاب:
داشت از کوچه رد میشد ،دید کلی اسباب و وسایل کنار خیابون گذاشته اند. با تعجب پرسید اینها چیه ؟ گفتند: « مال این آقاست .اجاره نداشته بده ، صاحب خونه اثاث ها رو ریخته کنار خیابون .» فهمید که مستأجر از سادات است  بعد با عصابانیت درب خانه را به صدا در آورد  صاحب خانه در را باز کرد ، طیب با چهره ای در هم گفت :تو خجالت نکشیدی ؟ برا چی اثاث این سید اولاد پیغمبر رو ریختی تو خیابون؟.....خونه‌ات چند می ارزه ؟  صاحب خانه مکثی کرد و قیمتی گفت، طیب هم ادامه داد: همین الان اثاث این سید رو می‌بری داخل . پول خونه رو هم تا عصری برات میفرستم که سند رو به نام این سید کنی. صفحه 167

انتشارات ابراهیم هادی • نمک کتاب

پایی که جا ماندامام خامنه ای:

تا کنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیده ام که صحنه های اسارت مردان ما در چنگال نامردمانِ بعثی عراق را ،آنچنان که در این کتاب است به تصویر کشیده باشد.


این یک روایت استثنایی از حوادثی تکان دهنده است...


خلاصه کتاب :

خاطرات اسارت یک آزاده جانباز است که در عراق به عنوان یک اسیر مفقود الاثر بوده و فراز و نشیب های زیادی را در زندان-های عراق گذرانده اند که در این بین یکی از پاهاشون در یکی از بیمارستان های عراق قطع می شه که به همین دلیل نام این کتاب پایی که جا ماند نامیده شده است و جالب تر اینکه این کتاب را به شخصی که از همه بیشتر تو اسارت شکنجشون کردن تقدیم کردن ...


بریده ای از کتاب :

سرهنگ گفت: شما می خواستید انقلابتون روبه کشور ما صادر کنید؟!

نمی دانم چرا بیشتر عراقی ها این قدر روی موضوع صدور انقلاب حساس بودند. زیادی روی این موضوع در عراق و بین نظامیان شان تبلیغ شده بود. از بس درد داشتم برای اینکه پای مجروحم را با پوتینش فشار ندهد بهش گفتم: ماکی خواستیم انقلاب مونو به شما صادرکنیم؟ مگرحزب بعث عراق چشه, خلایق هرچه لایق

-هنوزهم بااین وضعیتی که داری به خمینی پای بندی؟

درجواب ستوان گفتم:هرکس رهبرخودش را دوست داره یعنی شما می خواید بگید صدام رودوست ندارید اسارت عقیده روعوض نمی کنه عقیده رومحکم می کنه.

-روزهای بعد بچه ها تدبیربه خرج دادندوباپس وپیش کردن کلمات شعاردادند وقتی بچه هاشعارمی دادند عراقی ها تا چند هفته ای خوشحال بودند تا اینکه عراقی ها فهمیدندبچه هابه جای مرگ بر...می گویند: مرد مرد خمینی یا مرداست خمینی,درسوله ی سه بچه هابه جای مرگ بر..می گفتند:برق رفت خمینی!

عراقی هاوقتی فهمیدندبچه هابه جای کلمه مرگ ازمردوبرق استفاده می کنند به جان مان افتادندوحسابی اذیت مان کردند.

آن روز ناهار برنج وخورش کلم بود.دریک چشم به هم زدن افسرعراقی ظرف غذارا از دستش گرفت به زمین پرت کرد اورابه دیوار چسباند و با مشت محکم به صورتش کوبید.نفهمیدم چه کارش داشتند دلم می خواست بدانم چرا افسرزندان با او اینگونه رفتارکرد.کمتر پیش می امد نگهبان ها هنگام تحویل غذا اسیری رابزنند.فاضل مترجم آن جاحاضرشدبیشترکه  دقت کردم نوشته ی روی استین پیراهنش افسرراعصبانی کرده بوداسیرایرانی قبل ازاسارت بارنگ فشاری روی استین پیراهنش نوشته بود:بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدی شد!

-حیدر با همان لهجه ی ترکی دوست داشتنی اش دوبارتکرارکرد:سیدی!سنی ننه وین جانی ایکی داناشالاق ویر(جون مادرت دوتاکابل دیگه هم بزن)؟

کابل هابه سرتون خورده گیج شدید خواهش نمی خواهد.

حامددرحالی که به هرکداممان دوکابل دیگرکوبیدگفتهذااثنین.این هم دوکابل دیگریالابریدگم شید ازجلوچشمم دورشید)!

وقتی برگشتیم بازداشگاه گفتم حیدرمثل اینکه راستی راستی حالت خوش نیست چراگفتی دوکابل دیگربزنن؟حضرت عباسی نفهمیدی چرا؟

نه

خواستم رند بشه ارزشش رو داشت که به بهانه اربعین اقا امام حسین(ع)هرکدوممون هفتاددوکابل بخوریم خداوکیلی ارزش نداشت؟صفحه 192


سید ناصر حسینیدانلود پوستر این کتاب

دانلود پوستر دوم این کتاب
 • نمک کتاب

التیام


این کتاب ، کتابی است که پس از چاپ ، مورد هجمه ی رژیم صهیونیستی در فصای مجازی قرار گرفت.

خلاصه کتاب:

کتاب التیام روایت کوتاه از تاریخ قرآنی فرزندان حضرت ابراهیم است که گروه‌هایی از آنان در تاریخ به درجه‌ای از عصیان در برابر خدا رسیدند که مورد لعنت خدا قرار گرفتند. این کتاب حاصل جلسات فیلمنامه حضرت موسی با مرحوم سلحشور است.

التیام، یک دشمن‌شناسی دقیق است. دراین کتاب خواهید دید که  بایددشمن را به صورت واقعی و درست شناخت؛ او را نه آن‌قدر بزرگ کرد که دیگر نتوان اسمش را آورد و آن‌قدر کوچکش کرد که آسیب‌پذیر و خواب‌آلود شویم. یکی از مصادیق دشمن که قرآن معرفی می‌کند یهود است. که دراین کتاب به آن پرداخته شده است و آن را بخوبی تشریح کرده است اگر می‌خواهید سرنوشت یهود و عملکرد آنها رابدانید این کتاب را بخوانید.

بریده ای از کتاب :

یهود مهاجر و منتظر احمد (ص) پس از ظهور آن حضرت نه تنها درایمان برمشرکان پیشی نگرفت بلکه به علل نفسانی و ویژگی‌های روحی خود دربرابر آن گرامی ایستاد.گزارش قران از انتظار یهودیان مدینه پیش از ظهور و حتی تولد پیامبر وامیدهای خفته دراین انتظار این ادعا را تایید می‌کند.اما گویی انتظار و ناسازگار پس از به سرآمدن انتظار و ظهورآن که منتظرش بوده‌اند قصه ی تکراری تاریخ است.این خطر خطیر ویژه ی یهود نیست ودرکمین دیگر منتظران نیز است.

نویسنده  کتاب:رضا مصطفوی 


 • نمک کتاب

یک هدیه زیبا و متفاوت


یک اتفاق زیبا و متفاوت؛ هدیه ی روز مادر را از ما بخواهید 😍


روز بهترین فرشته های روی زمین نزدیکه😇
ما امسال یه هدیه متفاوت داریم🌹و📚
طلا رو که همه میدن😅 یه جور دیگه زندگی کن ،جوری که حتی هدیه هاتم متفاوت باشه.....

کتاب + گل و گلدون + کارت تقدیم
  نمونه کارت گلدان#تقدیم_به_مادرم
#دانایی_هدیه_بدهیم

پ.ن:گل ها طبیعیه ها😉
 • نمک کتاب

ریحانه بهشتی


میدونی تو این کتاب چه چیزای قشنگیِ که همش دنبالش بودی، رو میتونی پیدا میکنی، مثلِ:

-گلچینی از توصیههای عبادی، پزشکی و تغذیه برای دوران بارداری تا پایان شیردهی.

-توصیهها ی عبادی و خوراکی هر رو و هر هفته و هر ماه دوران بارداری از زبان گهربار ائمه معصومین علیهم السلام.

-تأثیر شدید حالات روحی پدر و مادر، مخصوصا افکار و هیجانات گوناگون و آثار آن بر جنین از نظر دین و علم پزشکی.

-توصیههای پزشکی و بهداشتی دوران باداری و شیردهی و پس از آن.

-مستحبات و مکروهات دوران بارداری و تولد نوزاد.

-آداب شیردهی و از شیر گرفتن نوزاد.

-وچهل اصل مهم تربیت فرزند و ده ها نکته آموزنده برای مادران آینده و ...


خلاصه کتاب:

کتابی جامع و کامل برای کسی که میخواهد فرزند‌دار شود، میباشد. که نثری روان قابل استفاده دارد.

گلچینی از توصیههای علمی و عبادی برگرفته شده از فقه غنی اسلامی به همراه مسائل مورد نیاز پزشکی روانشناسی و تغذیه در دوران بارداری برای همسران جوان است که محبت نبوی و ولایت علوی را با عشق مادری در هم آمیختهاند.


بریده ای از کتاب :

 هنگام شیر دادن و خواباندن کودک، طفل دست چپ قرار گیرد و چون کودک از درون رحم با صداق قلب مادر انس دارد، لذا در سمت چپ راحت­تر است.

ص 202

آغوز:  اولین ماده غذایی که شیرخوار دریافت می­کند «آغوز» است.

حاوی مواد مغذی فراوان و عوامل ایمن بخش است که شیرخوار را بر علیه بسیاری از عفونت­‌ها محافظت کرده، خواص ضد ویروس قوی دارد. سیستم ایمنی نوزاد را تقویت می ­کند. منبع مهمی از ویتامین A می­ باشد.

دارای فاکتورهای رشد می­باشد که فاکتور­های رشد روده نوزاد را برای هضم و جذب شیر آماده می­کند و از جذب پروتئین غیر قابل هضم جلوگیری می­کند...

ص 193 • نمک کتاب

اقیانوس مشرقجوان است و عاشق و سر به هوا
همه ی لذت های دنیا را با هم می خواهد
به هیچ چیز هم اعتقاد ندارد جز شنیده هایش
دنبالش برود حتما به آن می رسد ، قدرت و انگیزه جوانیش را بر می دارد و می افتد دنبال عشقش....

بریده ای از کتاب :

    شمشیردار با نوک شمشیر سکه های بر زمین افتاده را پس و پیش می کند.

- باقی اش کو؟

    پینه دوز نگاهش می کند. 

- باقی؟ تنها همین بود؟

-  دروغ نگو پیرمرد. تمام دارایی تو تنها همین دو کیسه است؟ می خواهی باور کنم؟

-  شمشیردار نگاهش را تیز می کند و شمشیرش را بالا می آورد و به راحله اشاره می کند.

-   و آنکه در دست های توست؟!

پینه دوز سر تکان می دهد:

-  او با خود کیسه ای ندارد.

-   شمشیردار می خندد: خودش را می گویم، خودش از هزار سکه بیشتر می ارزد، نمی ارزد؟!

     پینه دوز ترسیده ، راحله را تنگ در آغوش می گیرد.

      -  هرگز اجازه نمی دهم.

     راحله ترسیده، در خود می لرزد

      -  پدر.. مبادا بر من دست یابد!

                 ص 139


 • نمک کتاب

پوستر عیدانه کتاب


دانلود با کیفیت پوستر عیدانه کتاب از اینجا

 • نمک کتاب

کارت صدقه

روی کارت👇پشت کارت👇دانلود فایل اصلی کارت صدقه

 • نمک کتاب

دانلود لایه باز کارت ویزیت کتاب
دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت افقی کتاب از اینجا

دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت کتاب طرح عمودی از اینجا
 • نمک کتاب

دانلود کارت پستال عیدانه کتاب

دانلود با کیفیت کارت پستال کتابی کودک از اینجادانلود کارت پستال عیدانه کتاب طرح نوجوان از اینجا
دانلود کارت پستال عیدانه کتاب طرح جوان از اینجادانلود کارت پستال عیدانه کتاب دانلود از اینجا


داخل کارت پستال هم یک متن در مورد کتابخوانی هست،که متناسب برای هر سن نوشته شده

دانلود فایل
 • نمک کتاب

نمکتاب

یک وبلاگ متفاوت و جذاب برای آشتی با کتاب

قدمی برای تحول مطالعه کشورمان!

هر ایرانی؛
باید برای یکبار هم که شده این کتاب هارا بخواند: ja_ketab_i@
کتابای خوبی که فکر میکنیم باید به دست همه برسه به اشتراک بگذاریم♻️ ketab_gardon@
#من_یک_ایرانی_اصیلم

معرفی کتاب + فروش اینترنتی کتاب: ketabduniiieman@
معرفی کتاب + یک جرعه نقد: Vitrin_Mah@
پویش کتابخوانی: ketab_gardon@آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan